Programm Mużikali Festa Santa Cecilja mis-Socjetà Filarmonika Sliema

Programm Mużikali Festa Santa Cecilja mis-Socjetà Filarmonika Sliema in Malta, Music Malta,  3.12.2023 -  3.12.2023

Description:

MUSICAL CONCERT ON THE OCCASION OF THE FESTIVAL OF SAINT CECILJA BY THE SLIEMA BAND The Annual Concert on the occasion of the Feast of Santa Cecilia organized by the Ghaqda Nazzjonali Kazini tal-Banda this year will be staged on Sunday 3 December at 7pm in the Manoel Theatre, under the patronage of E.T. George Vella, President of Malta. The Musical Concert will be staged by the Socjetá Filarmonika Sliema under the baton of Mro Lesley Tabone. This year the concert will mark the 100th Anniversary since the foundation of the Socjetá Filarmonika Sliema which is being celebrated during this year. The music that will be played is very demanding, both by local composers such as the former Sliema Band directors Joseph Galea and Ronnie Debattista and others in connection with this society such as Joseph Magri and Joseph Sammut as well as foreigner well known conductors such as Gustav Mahler, Lorenzo Pusceddu, Willy Hautvast, Alexander Borodin, Jacob De Han and Cardenio Botti, composer of the popular Inno Sliema with the Celebre Marcia gifted by him to this Society. Admission to this concert is free and tickets can be obtained by calling 99443460 or 99447434 or by email to bandasliema@gmail.com. KUNĊERT MUŻIKALI FL-OKKAŻJONI TAL-FESTA TA' SANTA CECILJA MILL-BANDA CITTADINA SLIEMA Il-Kunċert Annwali fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa Cecilja organizzat mill-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda din is-sena ser jittella’ nhar il-Ħadd 3 ta’ Diċembru fis-7pm fit-Teatru Manoel, taħt il-patroċinju tal-E.T. George Vella, President ta’ Malta. Il-Kunċert Mużikali se jittella mill-Banda Ċittadina Sliema taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Mro Lesley Tabone. Din is-sena l-kuncert se jimmarka il-100 Sena Anniversarju mit-twaqqif tas-Soċjetà Filarmonika Sliema li kien iċċelebrat matul din is-sena. Il-mużika li se tindaqq hija waħda impenjattiva ferm, kemm ta’ kompożituri lokali (bħal l-ex surmastrijet diretturi tal-Banda Sliema Joseph Galea u Ronnie Debattista u oħrajn b’rabta ma’ din is-soċjetà Joseph Magri u Joseph Sammut,) kif ukoll barranin (bħal Gustav Mahler, Lorenzo Pusceddu, Willy Hautvast, Alexander Borodin, Jacob De Han u Cardenio Botti, kompożitur tal-popolari Inno Sliema bic-Celebre Marcia rregalata minnu lil din is-Soċjetà.) Id-dhul ghal dan il-kuncert huwa minghajr hlas u l-biljetti jistgħu jinkisbu billi wiehed icempel fuq 99443460 jew 99447434 jew tintbaght email lis-Soċjetà Filarmonika Sliema fuq bandasliema@gmail.com .

Purchase Programm Mużikali Festa Santa Cecilja mis-Socjetà Filarmonika Sliema Tickets Online

Event Details


Event Type:

Music

Location:


Teatru Manoel
Old Theatre Street, VLT 1426, Valletta

Start Date:

3 December 2023

End Date:

3 December 2023

Website:

Host:

Mark A Borg

Tickets:

Venue:


Venue:

Teatru Manoel

Address:

Old Theatre Street, VLT 1426

Website:

Dates:


3
Dec
Programm Mużikali Festa Santa Cecilja mis-Socjetà Filarmonika Sliema
Teatru Manoel, Valletta - Music
19:00